LET OP: Module "'.$rec_page['strModule'].'" is nog niet geïnstalleerd!. Neem contact op met uw website bouwer!'; } } } if(!$seotitel){ $seotitel = $rec_page['strTitelSEO_NL']; } if(!$seodescription){ $seodescription = $rec_page['strDescription']; } if(!$seokeywords){ $seokeywords = $rec_page['strKeywords']; } if(!$robots){ if($rec_page['strRobots'] != ''){ $robots = ''; } else{ $robots = ''; } } if(!$webkop){ $webkop = $rec_page['strTitel_'.$t]; } ?>
nieuws